Όροι κρατήσεων

 

 

Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 25του συνολικού κόστους διαμονής.

Σημείωση:

i) Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους του Giorgio Apartments για κάποια ημερομηνία δεν συνεπάγεται ότι έγινε και ισχύει η κράτηση.

Στο πεδίο Ένδειξη Εξόδων υπάρχει η ακόλουθη δυνατότητα σχετικά με την επιβάρυνση των εξόδων:

 • Έξοδα σε βάρος εντολέα (DEBT/OUR): Ο εντολέας επιβαρύνεται με το ποσό της εντολής προσαυξημένο με τις προμήθειες τόσο υπέρ Ε.Τ.Ε., όσο και υπέρ της πληρώτριας Τράπεζας. Ο δικαιούχος λαμβάνει ολόκληρο το ποσό της εντολής.

 ii) Η προκαταβολή θα πρέπει να σταλεί με fax ή με e-mail το αργότερο μέχρι την προθεσμία που θα σας δοθεί από το Giorgio Apartments.

iii) Τα αποδεικτικά κατάθεσης της προκαταβολής πρέπει επίσης να προωθηθούν στο Giorgio Apartments, είτε με fax είτε με e-mail.

Για του τρόπους πληρωμής παρακαλώ δείτε εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.• Έξοδα σε βάρος εντολέα (DEBT/OUR)

 

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης προσωπικών κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

***0% Έξοδα ακύρωσης:

 

Επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής - Όταν η ενημέρωση της ακύρωσης στο Giorgio Apartments γίνει έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:

i) To 100% της προκαταβολής επιστρέφεται


ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο• Έξοδα σε βάρος του δικαιούχου (CRED/BEN)

• Έξοδα σε βάρος του δικαιούχου (CRED/BEN): Ο δικαιούχος επιβαρύνεται με τις προμήθειες τόσο υπέρ Ε.Τ.Ε., όσο και υπέρ της πληρώτριας Τράπεζας. Ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό της εντολής μειωμένο κατά το συνολικό ποσό των εξόδων.

 

***50% Έξοδα ακύρωσης:

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 50% της προκαταβολής - Όταν  η ενημέρωση της ακύρωσης στο Giorgio Apartments γίνει από 21 μέρες έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:

i) To 50% της προκαταβολής επιστρέφεται

ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο.• Έξοδα σε βάρος του δικαιούχου (CRED/BEN)

• Έξοδα σε βάρος του δικαιούχου (CRED/BEN): Ο δικαιούχος επιβαρύνεται με τις προμήθειες τόσο υπέρ Ε.Τ.Ε., όσο και υπέρ της πληρώτριας Τράπεζας. Ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό της εντολής μειωμένο κατά το συνολικό ποσό των εξόδων.

 

***100% Έξοδα ακύρωσης:

 

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 100% της προκαταβολής - Όταν η ενημέρωση της ακύρωσης στο Giorgio Apartments γίνει έως 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:

i) Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής

 

***Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α).

***Το ΜΗΤΕ πιστοποιει την νομιμότητα της επιχειρησης.

 

Εξόφληση συνολικού ποσού

Η εξόφληση της κράτησης γίνεται στο Giorgio Apartments πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

 

 

 

 

Άδεια ΕΟΤ Giorgio Apartments

 

eot

 

ΜΗ.Τ.Ε. :  09.38.Κ.12.3Κ.0546300