• Αρχική
  • Οικολογικές Προσπάθειες - Giorgio Apartments

Οικολογική Προσπάθεια - Giorgio Apartments

 

Eco Friendly Καλλιθέα Χαλκιδική 

 

Στo Giorgio Apartments, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας μας για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων στοχεύουμε:

 

— στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, 

— στον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, 

— στον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, 

— στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων και ουσιών που είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον, 

 

 

Έτσι, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες: 

    

•    Χρήση λαμπτήρων οικονομίας ρεύματος 

•    Χρήση μαγνητικών καρτών (έξυπνες κάρτες) και διακοπτών

•    Διακοπή λειτουργίας του κλιματισμού αυτομάτως όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα

•    Χρήση λαμπτήρων οικονομίας ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους

•    Χρήση τεχνικής και φυσικής σκίασης για την μείωση της θερμοκρασίας  

•    Χρήση βιολογικών προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης

•    Χρήση οικολογικών χρωμάτων 

•    Χρήση φίλτρων οικονομίας και μειωτήρων νερού  στα μπάνια

•    Κάλαθοι απορριμμάτων στα αποχωρητήρια όπου ο επισκέπτης παροτρύνεται να χρησιμοποιεί για τα απορρίμματα τον κάλαθο αντί της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

•    Χρήση βιοδιασπώμενου χαρτιού υγείας 

 

 

ανακύκλωση-giorgio-apartments-καλλιθέα-χαλκιδική

 

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία του Giorgio Apartments είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Μια σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι οι ενέργειες του διαχωρισμού των αποβλήτων και η ανακύκλωσή τους (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, μπαταρίες), ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι προμήθειες υλικών να είναι ειδική, φιλική προς το περιβάλλον. Τέλος, το Giorgio Apartments αποσκοπεί στην προώθηση της φιλο-περιβαλλοντικής κουλτούρας και της ενθάρρυνσης των πελατών να συμμετάσχουν σε μια σημαντική προσπάθεια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

Άδεια ΕΟΤ Giorgio Apartments

 

eot

 

ΜΗ.Τ.Ε. :  09.38.Κ.12.3Κ.0546300